TOV-E Header

TOV - Ekstensiv overvåking av fugl

Til tross for at fugler er svært velegnete til å overvåke naturen, har vi i Norge lenge manglet et godt overvåkingsprosjekt for terrestriske hekkefugler. Prosjektet "Ekstensiv overvåking av hekkefugl (TOV-E)" utføres i samarbeid mellom NOF, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Nord universitet og Miljødirektoratet og er det viktigste prosjektet for å overvåke bestandsutviklingen til norske fuglearter på land.

Norges fuglefauna er dynamisk. Fra år til år skjer det små eller store endringer i faunaens sammensetning. Noen arter blir vanligere, andre blir mer sjeldne, enkelte naturtyper bllir sjeldnere mens andre blir mer utbredt.

Formålet med TOV-E (Terrestrisk overvåking - Ekstensiv overvåking av fugl) er å fange opp nettopp denne dynamikken, for enklere å kunne sette inn forvaltningstiltak på de frontene det er nødvendig

Tren på artsbestemmelse av fugl på www.birdid.no.

Dersom du vil se grovkart på ruter i programmet, og også få oversikt over ledige ruter, gå inn på Rutekart.

Logg inn

Løsningen fungerer ikke like bra på eldre nettlesere og lesebrett. Vi anbefaler at du bruker den mest oppdaterte versjonen av Google Chrome, Internet Explorer eller Firefox.

Siste nytt
19.04.2017 Regionkontaktene er nå i sluttspurten med å organisere vårens feltarbeid. For noen av TOV-E rutene er det, basert på erfaringer fra 2016, gjort justeringer for gjennomføring av takseringene (eks. Standardprosedyrer og Rutegjennomføring), så hent ut oppdatert versjoner for 2017 (gjøres etter 1. mai 2017). Data for 2016 er lagt til i tidsseriene for enkeltartene som er tilgjengelig på rapportnettsida vår: http://tov-e.nina.no/Hekkefugl, og litt informasjon fra TOV-E er nylig publisert i nr 1 2017 av Vår Fuglefauna. Vi ser fram til videre samarbeid i 2017.
   
>> Vis eldre nyheter